InnerSelf Daily Inspiration 09-14-2019: Saya mempunyai keyakinan bahawa Ilahi memimpin saya tepat di mana saya perlu pergi.

Cetak