InnerSelf Daily Inspiration 09-26-2019: Saya berhutang kepada diri saya sendiri, dan juga kepada planet ini, untuk menjadi semua yang saya maksudkan, dan mungkin lebih.

Cetak