Mengubah pandangan kami tentang diri kami dan orang lain

Stephanie Dowrick bercakap pada Kebahagiaan & Penyebabnya 2012: Adakah ajaran rohani atau agama merupakan penyebab keresahan sosial - atau kebahagiaan sosial dan peribadi? Bolehkah kerohanian yang inklusif menjadi "rahmat menyelamatkan" dunia kita yang sangat memerlukan?

Baca petikan dari buku Stephanie:Mencari Sihir: Mengubah pandangan kita dan satu sama lain

Untuk maklumat lebih lanjut lawati http://www.happinessanditscauses.com.au/. Lihat juga blog Happy & Well http://www.happyandwell.com.au/